مراسم ازدواج آسان و اهدا 500 جهیزیه به زوجین نیازمند لرستانی توسط سازمان مردم نهاد بین المللی خیریه آبشارعاطفه ها با حضور استاندار ، مسئولین و زوجین