رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در رزمایش 500 سری جهیزیه مشهد: سلام رییس جمهور برای خادمین بنیاد آبشارعاطفه‌ها و نوعروسان مشهد
سپاسگزاری استاندار خراسان رضوی از بنیاد آبشار عاطفه‌ها در رزمایش اهدا500 سری جهیزیه مشهد
حضور مدیر‌عامل بنیاد آبشار عاطفه‌ها در اولین نشست رییس جمهور کشورمان با فعالان فرهنگی اجتماعی خراسان‌رضوی
در قسمت اخبار بخوانید

حضور مدیر‌عامل بنیاد آبشار عاطفه‌ها در اولین نشست رییس جمهور کشورمان با فعالان فرهنگی اجتماعی خراسان‌رضوی

توسط آبشار عاطفه‌ها صورت گرفت؛توزیع 2000پک عیدانه و معیشتی بین نیازمندان گلستان
عیدانه بنیاد آبشارعاطفه‌ها برای خراسان رضوی: توزیع 12 هزار سبد معیشتی در رزمایش نبوی
تبلور همّت قرارگاه محرومیت‌زدایی در رزمایش همدلی کرمانشاه
previous arrow
next arrow
Slide
فروشـگاه
بازار سوغات ایران
دانلود و نصب
اپلیکیشن خیریه
پرداخت صدقه
و کمک به خیریه
آدرس دفاتر
و شعب خیریه
اخبار ، عملکرد
و فصلنامه بنیاد
وب سایت
بین الملل بنیاد
تماس با بنیاد و
شبکه های اجتماعی

اخبار خیریه